Scheepvaartbedrijf Aqua B.V.
Voor uw transporten veilig, snel en schoon ...... belt u ons gewoon.

Doel

Ons doel is eigenlijk samen te vatten in één zin :
"Uw lading zo snel, veilig en schoon, dus milieuvriendelijk, mogelijk van "A" naar "B" te transporteren".

Wij zijn in staat om de meest uiteenlopende ladingen te vervoeren. Van bulkgoederen (kolen, erts, zand, grind e.d.) tot voederproducten (tarwe, gerst, mais, raps e.d.) en van afvalproducten (schroot, houtsnippers, vervuilde grond e.d.) tot eindproducten (ijzer, rollen draad, cellulose e.d.). Ook constructiedelen (motoren, generatoren, kraandelen e.d.) en containers vormen voor ons geen probleem. Alles behoort tot de mogelijkheden. Van containers kunnen we 47 TEU (Twenty Feet Equivalent ofwel 20 voet container) per laag laden. Door het hefbare stuurhuis kan er, indien de doorvaarthoogte het toelaat, met 5 lagen gevaren worden.
Mocht het gewenst zijn, dan kunnen wij tijdens het transport bij ons aan boord ook de zogenaamde reefers (koelcontainers) aansluiten. We kunnen op dit moment 8 reefers tegelijkertijd van spanning voorzien. Tijdens het verblijf aan boord worden van deze reefers de temperaturen gecontroleerd en eventueel bijgehouden in een rapport.

Een combinatie van goederen is natuurlijk ook mogelijk. Het schip is voorzien van 3 laadruimen waardoor wij in staat zijn om uw goederen gescheiden te kunnen vervoeren en/of verschillende goederen tegelijkertijd te vervoeren. Door dat we 3 waterdicht gescheiden laadruimen hebben kunnen we ook in één of twee ruimen lading meenemen en het andere ruim gebruiken voor ballast. Dit kan handig en nodig zijn als de lading licht en groot is, zoals constructiedelen, en we daarmee onder lage bruggen door moeten.

We beschikken over een aluminium luikenkap waardoor we, indien gewenst, de laadruimen geheel of gedeeltelijk kunnen afdekken en dus uw goederen kunnen beschermen tegen invloeden en vervuiling van buitenaf. U moet hierbij denken aan regen, bladeren, ongedierte en uitwerpsels van vogels.

Wij zijn goedgekeurd voor het vervoer van ADN materiaal (gevaarlijke stoffen). Dus transport van containers met gevaarlijke stoffen of bulklading die onder deze wet vallen kunnen wij ook gewoon uitvoeren.

Ons vaargebied loopt via alle mogelijke vaarwegen van de Noordzee tot aan de Zwarte Zee en van de Waddenzee tot bijna aan de Bodensee, waarbij de maximale toegestane afmetingen van een vaarweg onze enige belemmering (kunnen) vormen.

Ons bedrijf en onze bemanning beschikt over alle noodzakelijke vergunningen, papieren en diploma's om, als het nodig is, 24 uur per dag / 7 dagen per week / 365 dagen per jaar inzetbaar te zijn.
U moet hierbij denken aan :

  • Ondernemersdiploma
  • Rijnpatent (van Nederlandse grens tot Basel)
  • Radarpatent
  • ADN (vervoer van gevaarlijke stoffen)
  • BHV (bedrijfshulpverlening)
  • NIWO (vervoer van afvalstoffen)